Odkrywamy

Od momentu pojawienia się pierwszego pomysłu na nowy innowacyjny produkt lub usługę określamy możliwości jego realizacji oraz potrzebne narzędzia. Doradzamy i odkrywamy drogę do jego wytworzenia. 

Definiujemy zadania

W przejrzysty sposób tworzymy plan szczegółowego działania przy realizacji projektu i uwzględnieniu odpowiednich buforów czasowych